PRISLISTE KONSERVERING OG SERVICE

Beskrivelse:                                     Enhet:      Eks. mva.:

Konservering 1-4 cylindre                            pr. stk.         5.635,-

Konservering 5-8 cylindre                            pr. stk.         6.785,-

Tillegg for saltvannskjølte motorer                         pr. stk      1.225,-

Oppgradering fra konservering til avtalt servicenivå                pr. time       1.060,-

Vurdering av motortilstand                             pr. stk.         1.225,-

Demontere, oppbevare innendørs utenom sesong samt montere drev til våren        pr. stk.        3.335,-

Drevservice inklusive ettersyn transom                        pr. stk.           3.565,-

Dekonservering alle systemer samt prøvekjøring ved utsett våren           pr. time     1.060,-

Lading av batteri ombord høst og vår                          pr. stk.       610,-  

Utmontere samt innmontere batteri for oppbevaring og lading utenfor båt         pr. stk.       610,-

Konservering av VVS anlegg med bereder                       pr. stk.          1.650,-

Konservering av VVS anlegg uten bereder                           pr. stk.          920,-

Konservering av WC system                           pr. stk.       920,-

Konservering av dusjreservoar                          pr. stk.       460,-

Konservering av lensebrønn                           pr. stk.        460,-

Behandling av bensintank med fuel stabilizer i.f.m. langtidslagring           pr. stk.         610,-

                                                                           

Konservering omfatter gjennomkjøring av frostveske og vann for optimal rust og frostbeskyttelse samt bytte av olje og oljefilter. Slanger kobles klart til sjøsetting igjen etter utført konservering.

Drevservice omfatter bytte av gearolje samt zinkanoder, luftspyling av pitot og kjølekanaler, generell kontroll av transom, drev, propellere og knuteledd. Alle smørepunkter smøres. Propellere og monteringsutstyr for drev blir lagt ombord i båten og må være tilstede ved montering av drev til våren.

Kunden må selv tømme septikktank samt vanntank FØR båten blir satt på land! Ved tømming av septikktank på land tilkommer store utgifter i.f.m. bruk av sugebil!

Ansvar og risiko:
Kundens bil eller båt er uforsikret av oss under verkstedoppholdet. Marine Teknikk er bare erstatningspliktig innenfor vår dekning av ansvarsforsikringen vår som skyldes forsømmelser eller uaktsomhet fra vår side. Kunden må holde alle sine eiendeler inklusive  det vi oppbevarer på vårt verksted forsikret til enhver tid.

Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer deler, verkstedmateriell samt mva på ovennevnte priser.

Postadresse:
Deør Vei 67, 1555 Son

Telefon:
+47 900 81 707

post@marineteknikk.no