PRISLISTE KONSERVERING OG SERVICE

Beskrivelse:                                   Enhet:    Eks. mva.:
Konservering 1-4 cylindre                              pr. stk.        5.635,-
Konservering 5-8 cylindre                              pr. stk.        6.785,-
Tillegg for saltvannskjølte motorer                        pr. stk    1.225,-
Oppgradering fra konservering til avtalt servicenivå                   pr. time     1.060,-
Vurdering av motortilstand 
                           pr. stk.       1.225,-
Demontere, oppbevare innendørs utenom sesong samt montere drev til våren       pr. stk.       3.335,-
Drevservice inklusive ettersyn transom                      pr. stk.       3.565,-
Dekonservering alle systemer samt prøvekjøring ved utsett våren              pr. time    1.060,-
Lading av batteri ombord høst og vår                        pr. stk.       610,-  
Utmontere samt innmontere batteri for oppbevaring og lading utenfor båt       pr. stk.       610,-
Konservering av VVS anlegg med bereder                     pr. stk.       1.650,-
Konservering av VVS anlegg uten bereder                         pr. stk.       920,-
Konservering av WC system                              pr. stk.       920,-
Konservering av dusjreservoar                             pr. stk.      460,-
Konservering av lensebrønn                               pr. stk.      460,-
Behandling av bensintank med fuel stabilizer i.f.m. langtidslagring               pr. stk.      610,-

Konservering omfatter gjennomkjøring av frostveske og vann for optimal rust og frostbeskyttelse samt bytte av olje og oljefilter. Slanger kobles klart til sjøsetting igjen etter utført konservering.

Drevservice omfatter bytte av gearolje samt zinkanoder, luftspyling av pitot og kjølekanaler, generell kontroll av transom, drev, propellere og knuteledd. Alle smørepunkter smøres. Propellere og monteringsutstyr for drev blir lagt ombord i båten og må være tilstede ved montering av drev til våren.

Kunden må selv tømme septikktank samt vanntank FØR båten blir satt på land! Ved tømming av septikktank på land tilkommer store utgifter i.f.m. bruk av sugebil!

Ansvar og risiko:
Kundens bil eller båt er uforsikret av oss under verkstedoppholdet. Marine Teknikk er bare erstatningspliktig innenfor vår dekning av ansvarsforsikringen vår som skyldes forsømmelser eller uaktsomhet fra vår side. Kunden må holde alle sine eiendeler inklusive  det vi oppbevarer på vårt verksted forsikret til enhver tid.

Vi gjør oppmerksom på at det tilkommer deler, verkstedmateriell samt mva på ovennevnte priser.